Tag Archives: vihanga

బోయ్‌ ఫ్రెండ్‌ – 16 (ధారావాహిక )– డా.పెళ్లకూరు జయప్రద సోమిరెడ్డి

”రోజును నిండా విరక్తితో మొదలెట్టడం ఎంత శాపం డాక్టర్‌! నన్ను నేను ఎంతలా మందలించుకునే వాడిననీ! ఎన్ని ప్రయోగాలు చేసాననీ! కానీ… కానీ ఒక్కటీ నన్నీ స్థితి … Continue reading

Posted in ధారావాహికలు | Tagged , , | Leave a comment

గౌతమీగంగ – కాశీచయనుల వెంకట మహాలక్ష్మి(ఆత్మకథ)

ఇక్కడ ముత్తయిదువుల ఉత్సాహం మిన్నుముడుతుంది. మీమీ భర్తల పేర్లు చెప్పండి అని ఆ స్త్రీలను అడుగుతారు. మీ ఆయన పేరు చెప్తేనే కాని లోనికి రానియ్యం అని … Continue reading

Posted in ఆత్మ కథలు, గౌతమీగంగ | Tagged , , | Leave a comment

ఎనిమిదో అడుగు-30 (ధారావాహిక ) – అంగులూరి అంజనీ దేవి

ఒకరోజు సత్యవతి కొడుకును పిలిచి దగ్గరకు తీసుకొని తల నిమురుతుండగా భీష్ముడు స్వాగత పరిచర్యలు నిర్వహించాడు. తర్వాత సత్యవతి వ్యాసుడితో ‘‘ నాయనా! జరిగిన కథ అంతా … Continue reading

Posted in ధారావాహికలు | Tagged , | Leave a comment

ఎనిమిదో అడుగు-29 (ధారావాహిక ) – అంగులూరి అంజనీ దేవి

నీలవేణి ఒక్కక్షణం తలవంచుకొని, నిజమే అలాంటి అనుమానం తనకెప్పుడూ రాలేదు. అనుకుంటూ వెంటనే తలెత్తి. ‘‘ కానీ ఆడది తప్పు చెయ్యాలనుకుంటే ఇంటి గడపకి కూడా తెలియకుండా … Continue reading

Posted in ధారావాహికలు | Tagged , , | Leave a comment

అసంఘటిత రంగం! (కవిత )- విజయ భాను కోటే

‘మే’ డే ప్రత్యేక కవిత శక్తి అపారం అనుభవం ఆకాశం అసంఘటిత రంగం! పాదాలను నేలలోనే పాతి రెక్కల డప్పులను వాయించుకుంటూ అవలీలగా అసాధ్యాలను సుసాధ్యాలు చేసే … Continue reading

Posted in కవితలు | Tagged , | 1 Comment

లలిత గీతాలు – స్వాతి శ్రీపాద

తలపులు ప్రవహించే తలపండిన హృదయంలో గడిచిన వసంతాల పరిమళాలు చిగురించే శిశిరం విదిలించిన ఆకురాలు రంగుల్లో ఎప్పటివా ఉప్పొంగే మధురోహల సరిగమలు యౌవనాన రాసుకునే తొలి పలుకుల … Continue reading

Posted in లలిత గీతాలు | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

బాయ్ ఫ్రెండ్- 6

    సింహమైనా సరే.” అరచేతిని కత్తిలా చేసి తన ధైర్యం సాహసాలు చూపిస్తున్నాడు మురళి. కొంతదూరం పోయాక, కారు కడ్డంగా పరుగెట్టిన ముంగీసను, కొండముచ్చును చూసి … Continue reading

Posted in ధారావాహికలు | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

కూచిపూడి ఆంధ్రనాట్య కళాకారుల సాహిత్య సేవ(వ్యాసం )-లక్ష్మణరావు ఆదిమూలం

ISSN 2278-4780 కళలు 64 . వాటిలో లలిత కళలకి ప్రాధాన్యత ఎక్కువ . కవిత్వం ,సంగీతం ,శిల్పం ,చిత్ర లేఖనం , నాట్యం . నాట్యానికి … Continue reading

Posted in వ్యాసాలు | Tagged , , | Leave a comment

మహిళా ఉద్యమం (1857 – 1956)

              ఈ దశకంలో  మరొక విశేషం ఆంధ్రరాష్రోద్యమం గురించి స్త్రీలు ఆలోచించటం, మాట్లాడటం, ఆంధ్రరాష్ట్ర మహిళా సభలో ఉపన్యసిస్తూ రాయసం రత్నమ్మ ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పాటు గురించి ప్రస్తావించిది. … Continue reading

Posted in సాహిత్య వ్యాసాలు ​ | Tagged , , , | Leave a comment

జోగిని

ఫీల్డువర్కుకి, ఎక్స్టెన్షన్ వర్క్కి విద్య ఎక్కడికి, ఎప్పుడెళ్ళినా విషయాలు అడిగి తెల్సుకొనే కవిత ఈ రోజు అసలు ఆ ఆసక్తిని కనబరచలేదు. విద్య చెప్పునూలేదు. ఇద్దరి మధ్య … Continue reading

Posted in ధారావాహికలు | Tagged , , | Leave a comment