Tag Archives: సంగీతం

అజరామరం నీ స్వరఝరిప్రవాహం – అరసిశ్రీ

“శిశుర్వేత్తి పశుర్వేత్తి వేత్తి గానరసం ఫణిః” అని ఆర్యోక్తి. అంటే సంగీతాన్ని శిశువులు, జంతువులు, పాములు సమానంగా అనుభవించి దానికి వశులౌతారు. అటువంటి సంగీతానికి మూలం ఏడు … Continue reading

Posted in సంపాదకీయం | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

సాహితీ వనంలో శిష్య, ప్రశిష్యుల ఘనాకరుడు -సుధాకరుడు (సంపాదకీయం)- అరసి

కొన్ని సమయాల్లో మౌనం ఎన్నో ఎన్నో సంఘటనలను కళ్ళ ముందు నిలుపుతుంది. ఎంతగా మాట్లాడాలి అనుకున్నా మనసులోను , కళ్ళల్లోను ఎన్నో సంఘటనలు కనిపిస్తున్నా కాని ఒక్క … Continue reading

Posted in సంపాదకీయం | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

నర్తన కేళి – 27

కళ ని ఒక కళగానే నేర్పించండి . ఒత్తిడి దూరం అవుతుంది . మానసిక బలం పెరుగుతుంది . మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను ముందు తరాల వారికి … Continue reading

Posted in ముఖాముఖి | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

జోగిని

సన్నగా గొణిగింది.  ఆమె గొణుగుడూ ఆమెనీ అర్థమయీ అర్థం కానట్లు … చూస్తూ… కానీ ఆమె ఎవరో మాత్రం అర్థం అయినట్లుంది. అందుకేనేమో, మళ్ళీ తానే చనువుగా … Continue reading

Posted in ధారావాహికలు | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

దేశం కోసం సర్వస్వం త్యాగం చేసిన – శ్రీమతి చుండూరి రత్నమ్మ

దేశం అంటే వీరాభిమానం మహాత్మా గాంధీ అంటే గొప్ప ఆరాధనా భావం ఉండి ,భారత దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం మహిళాభ్యున్నతికోసం సర్వం త్యాగం చేసిన మహిళా మాణిక్యం … Continue reading

Posted in వ్యాసాలు | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

తొమ్మిదో తరగతిలో …..3

గుండ్రటి డబ్బా మిషన్లో కాస్త పంచదార చల్లి అప్పటికప్పుడు తయారు చేసిచ్చే వేడి వేడి పీచు మిఠాయి , మణి కట్టుకి చుట్టే పాకం వాచీలు , … Continue reading

Posted in ఆత్మ కథలు | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

నల్ల జాతి చరిత్ర లో నిలిచిపోయే నక్షత్రం

ఎనిమిదేళ్ళ ఆడ పిల్ల అత్యాచారానికి గురైతే,ఆమె మానసిక స్థితి ఎలా వుంటుంది?ఏమి తెలియని వయసులో తనపై ఆ దారుణం ఎందుకు జరిగిందో అర్ధం కాక తల్లడిల్లుతుంది.తల్లి దండ్రులతో … Continue reading

Posted in వ్యాసాలు | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

మట్టిలో మాణిక్యం

కళ్ళలో నుంచి మాటి మాటి కీ  ఊరుతున్న కన్నీటిని చీర  చెంగు తో తుడుచుకుంటోంది శాంభవి.జరిగినది తలుచుకున్న కొద్దీ దు:ఖం  ఆగటం లేదు . ఉక్రోషం వస్తోంది … Continue reading

Posted in కథలు, తొలి కథ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 Comments

వెన్నెల కౌగిలి

సంగీతానికి ఇంత శక్తి వుందా ? నాకు తెలియకుండా నా వళ్ళంతా ఉత్సాహమూ, మనసంతా ఉత్తేజంతో నిండిపోయింది.  విసుగ్గా, అలసటగా ఆఫీసుకి సెలవు పెట్టి పడుకున్న వాణ్ణి, … Continue reading

Posted in కథలు | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

నర్తన కేళి -7

 ఒక సంవత్సరం నేర్చుకుని   రెండు  మూడు ప్రదర్శనలు ఇస్తే  చాలు  అనుకునే  వాళ్ళు అసలు నాట్యం నేర్చుకోక పోవడమే మేలు . నాట్యాన్ని అభ్యసిస్తే త్రికరణ శుద్దిగా ఒక యజ్ఞంలా … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment