Tag Archives: ఆరోగ్యం

మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లో- రాగులు,సబ్జాలు – అలౌకిక శ్రీ

రాగుల వల్ల ఉపయోగాలు : రాగుల్లో పీచుపదార్థం అధిక శాతంలో ఉంటుంది. రాగితో చేసిన పదార్థాలు తొందరగా జీర్ణమవుతాయి. రాగి జావని డైట్‌లో చక్కగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. శరీరంలో … Continue reading

Posted in కాలమ్స్, మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లో | Tagged , , , | Comments Off on మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లో- రాగులు,సబ్జాలు – అలౌకిక శ్రీ

“డ్రై ఫ్రూట్స్ “తో ఆరోగ్యానికి డోంట్ వర్రీ – అలౌకికశ్రీ

డ్రై ఫ్రూట్స్ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. రోజూ గుప్పెడు డ్రై ప్రూట్స్ తినండి . ఆరోగ్యంగా చలాకీగా ఉండండి …” ఇదే ఈ మధ్య పోషక నిపుణులు … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Comments Off on “డ్రై ఫ్రూట్స్ “తో ఆరోగ్యానికి డోంట్ వర్రీ – అలౌకికశ్రీ

మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లో- గుడ్డు (ఎగ్) – అలౌకిక శ్రీ

గుడ్డు గుడ్డంటే చాలా మందికి అలుసు , బహుశా చౌకగా దొరుకుతుందని .ప్రతి భారతీయుడు సగటున ఏడాదికి నలభై మూడు గ్రుడ్లు మాత్రమే తింతున్నాడట . అదే … Continue reading

Posted in కాలమ్స్ | Tagged , , , , | Comments Off on మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లో- గుడ్డు (ఎగ్) – అలౌకిక శ్రీ

మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లో-‘జాం కాయ’- అలౌకిక శ్రీ

జాంకాయ మనకు ఒంట్లో నలతగా ఉందని డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్తే , డాక్టరు ఆహారంతో పాటు , మందులు వాటితో పాటు పండ్లుని కూడా జత చేసి … Continue reading

Posted in కాలమ్స్ | Tagged , , , , , , | Comments Off on మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లో-‘జాం కాయ’- అలౌకిక శ్రీ

మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లో- బ్రేక్ ఫాస్ట్ – అలౌకిక శ్రీ

అల్పాహారం (బ్రేక్ ఫాస్ట్)                                  ఫాస్ట్ … Continue reading

Posted in కాలమ్స్ | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లో- బ్రేక్ ఫాస్ట్ – అలౌకిక శ్రీ

మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లో – అలౌకిక శ్రీ

మనిషి శరీరం ఓ యంత్రంలాంటిది . దానికి సరైన ‘ఇంధనం ‘ పడితేనే సక్రమంగా పని చేస్తుంది . లేకపోతే పని చేయనని మొండికేస్తుంది . ఇక్కడ … Continue reading

Posted in కాలమ్స్ | Tagged , , | 1 Comment

ఆమె ప్రియుడు

మేక్సిమ్ గోర్కీ కథ నా  పరిచయస్తుడొకాయన నాకీ కథ చెప్పారు. మాస్కో లో నేను విద్యార్ధి గా ఉన్నప్పుడు మా ఇంటి చుట్టు పక్కల్లో ఉండే ఆడవాళ్ళ ప్రవర్తన చాలా సందేహాస్పదంగా … Continue reading

Posted in కథలు | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

తెలుగు పత్రికలు : మహిళా సంపాదకులు

                                        … Continue reading

Posted in సాహిత్య వ్యాసాలు ​ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on తెలుగు పత్రికలు : మహిళా సంపాదకులు

మధ్య యుగపు గ్రీకు మహిళ

గ్రీకు సమాజం                      ముందు గా ఆ నాటి సమాజ స్థితి తెలుసు కొందాం .పోలిస్ అంటే సిటి స్టేట్ అని అర్ధం .దాని లోంచే పోలిటిక్స్ అనే పదం వచ్చింది ..ఏ రెండు పోలిస్ లు ఒకటి గా ఉండవు .అలాగే పాలిటిక్స్ కూడా అలానేఉంటున్న సంగతి మనకు తెలిసిందే .నాగరక పట్టణాల ముఖ్య కేంద్రాలనే పోలిస్ అంటారు .అందు లోని జనాన్ని ”పోలిటిసి ”అంటారు .అంటే పౌరులు అని భావం .గ్రీకులు మొదటగా మాసిడోనియన్లకు ,తర్వాత రోమ్ కు స్వాతంత్రాన్ని కోల్పోయారు .గ్రీకులు అంటే రాజకీయం గా స్వంతత్రం గా ఉండే సమాజం .(కమ్యూనిటి ).దీన్నే గ్రీకిజం అన్నారు .భాషా ,మత ,సాంఘికంగా గ్రీసును ”మాగ్నా గ్రేషియా ”అంటే గొప్ప గ్రీసు అనిఅంటారు .630-480 b.c.కాలాన్ని ”ఆర్కాయిక్ ”లేక ప్రాచీన కాలం అంటారు .600-700 b.c.కాలాన్ని ”టి రంట్ ”కాలం అన్నారు .అంటే ఎవరికి వారు తనను రాజుగా ప్రకటించు కొన్న కాలం .507 b.c.లో”క్లీస్తేనిస్ ” అనే రాజు జనాన్ని వర్గీకరించాడు .”డెమి”అంటే గ్రామాలుగా వర్గీక రించాడు . ఏగ్రామం లో ఏ తండ్రికి ఏ కొడుకో అనే విషయాన్ని రికార్డ్ చేయించాడు .అప్పటికి 39 దేమ్స్ఏర్పడ్డాయి .పది కొత్తఆటవిక జాతుల వారు ”సింగిల్ జీనో ”గా ఉన్నారు .జనం అంతా అనేక తెగలుగా విడి పోయారు .దీనినే ”నోబుల్ కింగ్ గ్రూప్”అన్నారు .అందుకనే క్లీస్తేన్స్ ను ”ఫాదర్ ఆఫ్ డేమోక్రసి ”అని పిలుచు కుంటారు . అలెగ్జాండర్ మరణం తర్వాత రోమన్ దండ యాత్ర వరకు ఉన్న కాలాన్ని ”హెల్లెనిస్టిక్ పీరియడ్ ”అంటారు .అంటే గ్రీకు సంస్కృతి సజీవం గా ఉన్న కాలం అని అర్ధం .776 b.c.నుంచే గ్రీకు చరిత్ర లభ్యమవుతోంది.అదే ఒలిమ్పిల్ క్రీడలు ప్రారంభ మైన సంవత్సరం .ఏధెన్స్ నగర రికార్డు 683 … Continue reading

Posted in పురుషుల కోసం ప్రత్యేకం, వ్యాసాలు | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on మధ్య యుగపు గ్రీకు మహిళ