పాపాయి సమాధి దగ్గర

కరుగుతున్న మంచుగడ్డ
ఆవిరవుతున్న నీటి బొట్టు
మానస నైరూప్య వర్ణచిత్రాలు
రేపు ఉదయించే సుకుమార సుమాలు
అవిచ్చిన్న ప్రతి ఖడ్గంతో
ప్రకటించిన అవిరళ  యుద్ధం ఇది !

లింగ నిర్ధారణ పరీక్షల్లో
అంతర్దానమౌతున్న ఆడపిండాల
చిరునామాలను లెక్కిస్తున్నారా!

వైద్య శిఖామణుల వృత్తి నైపుణ్యానికి
చుట్టాలుగా మారిన చట్టాలు పాడే
అంధ సంగీతాన్ని వింటున్నారా!

రిపోర్టులు , రహస్య సంకేతాలతో
స్కానింగ్ సెంటర్ల సేవా హంతకులపై
నిప్పుకన్ను తెరవకపోవటం ఎవరి  నేరం ?

సెక్స్ సెలక్షన్  ప్రజా విధానమైతే
సెన్సె క్స్ గుహలోకి  ఓసారి  తొంగి చూడండి  
నిర్జీవ పసి చిత్రాల్ని గుర్తు పట్టా గలరా

జగమంత  కుటుంబంలో జాగాలేని ఆడకూతురు
తెరిపిళ్ళు పడని కంటితడి చీకటి
మన ఆనందాల వెలుగు మింగేస్తోంది
సృష్టి  విశ్వరూప  హృదయంలో
దిగులు కత్తి సూటిగా దిగబడుతోంది

రెండు లేత దీపాల మధ్య రగుల్తున్న నిశ్శబ్దం
నోరు విప్పకుండా ఉంటుందా!

మనం ఆడవాళ్ళం  కదా!
మరో ఆడశిశువును తాకాలన్పించటం లేదా!
ఇంకో చెల్లెల్ని
ముద్దు పెట్టుకోవాలన్పించటం  లేదా!

ఆడపిల్లంటే ….  అమ్మ కదా!
తల్లివేరు తెగిపోతున్న చప్పుళ్ళు
కర్ణకఠోరంగా లేవూ!
పాపాయి సమాధుల దగ్గర
పాపభారంతో కుమిలే
దీపాల రెపరెప వేదన
వింటావా!… వింటున్నావా!

– డా . సి . భవానీదేవి 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

కవితలు, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Permalink

4 Responses to పాపాయి సమాధి దగ్గర