Author Archives: ఆదూరి హైమవతి

మేఘసందేశం- 21 -వ్యాఖ్యానం : టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య

తెలుగుని ఇటాలియన్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ అంటారు. తెలుగు తెలియని వాళ్ళు కొత్తగా తెలుసుకుని ఈ భాషేదో ఇటాలియన్ భాషలా వుంది కదా అని అనుకోవడం వరకూ … Continue reading

Posted in మేఘ సందేశం, వ్యాసాలు | Leave a comment

క్షమాశీలత (కథ )- ఆదూరి.హైమావతి

పర్తివారిపల్లెలో అనంతమూ,ఆనందమూ అనే ఇద్దరు స్నేహితులుండేవారు. ఇద్దరూ రైతులే. ఆనందు ఎప్పుడూ నిజాయితీగా తన రాబడిని అమ్ముకుంటూ పొదుపుగా సంసారానికి సంపాదన వాడుకుంటూ కాస్తంత సొమ్ము వెనకేశాడు. … Continue reading

Posted in కథలు | Tagged , , | Leave a comment

బెల్లం ముక్క(కథ )- ఆదూరి హైమావతి

” నీమీద మీవాళ్ళకంతా ఇంకా ప్రేమ ప్రవహిస్తుందనే ఉంనుకుంటున్నావా!” ” నీకాసందేహ మెందుకూ!నేను పుట్టినపుడే’ మహాలక్ష్మి మనింట పుట్టిందని పొంగిపోయారు, ఇప్పటివరకూ అంతే నామీద ఏమాత్రం మావాళ్ళకు … Continue reading

Posted in కథలు | Leave a comment

తాతచేతి ఊతకర్ర (కథ ) – ఆదూరి హైమావతి

” ఇక్కడ పచ్చళ్ళ సీసాలు పెట్టానే ఏవైనాయి?” రాగవడిగె. “యావో న్నాయ్న!మూడ్దినాలముందీ డ్నే ఉండె! యావయ్యినయ్యో!”అంట ఆగదిలోఉండేటి అర్లన్నీ ఎతికితి.దొరికినై గాదు. మారాగవకి సిన్నప్పటాల్నుంచీ పచ్చల్లంటే పేనం. … Continue reading

Posted in కథలు | Leave a comment

‘ న్యాయఫోబియా ‘- (కథ) – ఆదూరి హైమావతి.

” అయ్యా! న్యాయమూర్తిగారూ! దండాలండీ!నాకు ఇంగ్లీసు భాషరాదు. ఐదోతరగతి వరకే చదువుకున్నా. నాకు వచ్చిన భాషలో మాట్లాడను అనుమతించ వలసిందిగా ప్రార్ధిస్తున్నానయ్యా!” “మీకోరిక ఆమోదించ బడింది. కానీండమ్మా! … Continue reading

Posted in కథలు | Leave a comment

అల్లా అఛ్ఛాకరేగా

” ఏమే లక్ష్మీ !ఈ రోజు పనమ్మాయి రాలేదు ఆబాత్ రూంస్ కడిగి, అన్నం తినివెళ్ళు.” ఇంటావిడ అలివేలు చెప్పింది. “అలాగేనమ్మా!” “ఏందుకే ఆ అమ్మాయిచేత బాత్ … Continue reading

Posted in కథలు | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

మహిళలే మహామహులు

                 మా కార్యాలయానికి ఆఫీసర్ గా  బదిలీ మీదవచ్చారు గోపాల్రావుగారు..  చాలా  సాదా సీదా మనిషిలా  ఉన్నారు.సింపుల్  డ్రెస్, నవ్వు ముఖం , తమ … Continue reading

Posted in కథలు | 3 Comments

‘కోడలూ ఓనాటికి అత్తే!!

ఉదయం ఇంకా పక్కదిగకుండానే నా భార్య భానుమతి సణుగుడు  చెవిన పడింది.దాంతోపాటుగా ఎవ్వరూ అక్కడ లేనందున గిన్నెలపై ఆమె చూపే ప్రతాపం కూడా వినిపిస్తూనే ఉంది. ఎవ్వరూ … Continue reading

Posted in కథలు | Leave a comment

అమ్మ మనసు

                  నిర్మల ఇంటినంతా అందంగా ఒక ఎగ్జిబిషన్ హాల్ లాగా అలంకరించింది.పూలమాలలూ , బెలూన్స్ ,రంగు రంగుల లైట్స్ వెలుగుతూ ఆరుతూ చూపరులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. టైం ఆరైంది.ఇంతలో … Continue reading

Posted in కథలు | Tagged | 3 Comments

ఆడదేఆధారం

  “నాన్నగారండీ! మరండీ పరీక్ష ఫీజ్ కట్టను ఈరోజే చివరిరోజండీ ! ” భయం భయంగా ఒక మూలను నిలబడి అడిగింది వాణి, ఆమె ఏడోక్లాస్ చదువుతోంది  … Continue reading

Posted in కథలు | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment