పెళ్ళొక సామాజిక ఒడంబడిక -అత్తలూరి విజయలక్ష్మి తో ముఖాముఖి

తెలుగు రంగస్థల సాహిత్యంలో ‘రేడియో నాటకాల రచయిత్రి’ అనగానే ఠక్కున గుర్తొచ్చే పేరు అత్తలూరి విజయలక్ష్మి! జీవిత ప్రయాణంలో మార్పుల్నీ, సరికొత్త కోణాలనీ, దృక్పథాలనీ సునిశితంగా ఆమె రచనల్లో వ్యక్తీకరిస్తారు. నాటకం, కథ, నవల…ఇలా ఏ సాహిత్య ప్రక్రియలోనైనా కొత్తదనం కోసం ఆకాక్షించే విజయలక్ష్మి గారు ‘మూస రచనల్లోంచి బయటపడితేనే ప్రస్తుత తెలుగు సాహిత్యం బాగుపడుతుంద’ని అంటారు. రంగస్థల సాహిత్య వ్యాప్తికి అహరహం కృషి చేస్తున్న అత్తలూరి విజయలక్ష్మిగారితో ‘అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం’ సందర్భంగా ‘విహంగ’ తో పంచుకున్న సాహిత్య కబురులు… రచనా వ్యాసంగం […]

Read more