రేపటి బంగారు తల్లులు (సంపాదకీయం)

రేపటి బంగారు తల్లులు ప్రతి తల్లీ తన కూతుర్ని బంగారు తల్లిలాగే భావిస్తుంది . పిలుచుకుంటుంది కూడా . కానీ లేడి పిల్లల్ని వేటాడే పులులున్న మన సమాజంలో ఎన్ని పసి మొగ్గలు నేలరాలుతున్నాయో చూస్తుంటే మన ఆడపిల్లల్ని బయటకి పంపటానికే భయపడే రోజులొచ్చాయి . ఎంతో మంది బంగారు తల్లుల జీవితాల్ని చీకటి కూపాల్నుంచి బయటకు తీసుకు వస్తున్న సునీతా కృష్ణన్ అభినందించ తగ్గవారు . ఈ మధ్య ప్రత్యేకంగా ఆమె రూపొందించిన “ బంగారు తల్లి “ అందరికీ ప్రీతి పాత్రమైంది […]

Read more