బెంగుళూరు నాగరత్నమ్మ

జనం అంతా ఒక్కక్షణం ఊపిరి బిగబట్టి, వెంటనే ఆగకుండా చప్పట్లు కొట్టారు. ఆమె చేసిన పోరాట ఫలితం ఆ విజయం.                 1942 ఆరాధన కూడా ఇలాగే విరాళాల కోసం మద్రాసులో కచేరీలు, ఆర్భాటంగా ప్రారంభోత్సవం, పెద్ద ఎత్తున 5రోజుల ఆరాధనోత్సవాలతో జరిగింది. సమాధి దగ్గర త్యాగరాజు ప్రశంసగా నాగరత్నమ్మ పాడిన ప్రార్థనా గీతంతో ఉత్సవాలు మొదలయ్యాయి.                 1942లో మరో రకమైన సవాలు నెదుర్కొంది నాగరత్నమ్మ నగలు అమ్ముకోవడం, పరిస్థితుల మార్పులతో ఆస్తి గురించి కథలు పుట్టాయి. ఒక రాత్రి దొంగలు పడి […]

Read more

ఎన్న ముద్ద నా బాస

చీలికలు పడ్డనేల  విడివడ్డ ఖండాలం  చూపుకు మాత్రం ఒకలాంటి  మనుషులమే అంతా తెలుగోల్లమే …   వేరు చరిత్రలు భిన్న సంస్కృతులు విభిన్న రాజకీయార్ధిక జీవన ప్రపంచాలు వేరు భాషా  వ్యక్తీకరణలు …   ఇప్పటిదాకా మనమొక అసమ వ్యవస్థ  ఇరు భాగాలం అసమాంతర  వంకర గీతలం మనిషితనపు  హొదాలను భాషలో సమాధి చేసిన అభాగ్యులం   అధికారం కదా  అణిచివేతను ఆయుధం చేసుకునేది  దోపిడీ కేదైతే  ఏందట  భాషైనా  భావమైనా బతుకైనా  పెత్తనం చాలదా  ప్రజల మెదళ్లను పరుల సంపదల మొదళ్ళను  పక్కదారులంట […]

Read more