ఓ… వనితా….!

ఓ వనితా …. నిశీధి యేనా నీ భవిత ….! ఆదిశక్తి అంశ అంటారే మరి అంగట్లో అమ్ముడెందుకు అవుతున్నావ్ ….? అండపిండ బ్రహ్మాండాలు నీనుండే ఉద్భవించాయంటారే మరి సంతలో సరుకు ఎందుకు అవుతున్నావ్ ….? తెగించు …. తెగించు …. ఈ దాస్య శృంఖలాల గోడలను బ్రద్దలుకొట్టు కల్కి కోసం ఎదురు చూస్తూ వుంటావా ….! నీ జీవితం కడ తేరే వరకు ….? ఆ పరాశక్తికే ఆయుధం అవసరం అయింది నీకు తెగింపే ఆయుధం ధైర్యమే నీ ధనం కధన రంగంలో […]

Read more

పుస్తకం – మా నాలుకలు తెగేసిన చోట….

“స్త్రీలు శూద్రులు వేదాలు చదివితే వారి నాలుకలు తెగ నరకండి..” ఓ మను ధర్మ శాసనం.  “వనితా, విత్తం, పుస్తకం పరహస్తం గతం గతం”.. మరో ఉద్భోధ.. “బాల్యంలో తండ్రి, యవ్వనంలో భర్త, వృద్ధాప్యంలో కొడుకు సంరక్షణలో ఉండాలే తప్ప న స్త్రీ స్వాతంత్ర్య మర్హతి “. ఓ సామాజిక కట్టుబాటు.వీటి గుట్టు విప్పకుండా ఓ బూటకపు మాయ పొరను కప్పేస్తూ స్త్రీని చదువుల తల్లి సరస్వతిగా చిత్రీకరణ పరిపాటి. జ్ఞానాన్ని తద్వారా ప్రశ్నించే సత్తాను స్త్రీ పొందకుండా  ఉండేందుకు భారత సమాజపు ద్వంద్వనీతికి అద్దం పడుతున్న […]

Read more