నామిని నెంబర్ వన్ పుడింగి

ఒక రచయిత, తన జీవితాన్ని గురించి ఇంత ధైర్యంగా నిజాయితీగా నిర్లజ్జగా నిర్మొహమాటంగా నిర్మోహత్వంతో రాసిన పుస్తకం ఇదొక్కటే అయి ఉండచ్చు. బహుశా ఇతర భాషల్లో కూడా ఇన్ని జీవన  వైవిధ్యాలూ వైరుధ్యాలూ కలిగిన జీవిత చిత్ర ప్రదర్శన వెలువడిన దాఖలాలు లేవు. ఇందుకు నామిని సుబ్రహ్మణ్యం నాయుడిని అభినందించకుండా ఉండలేము. అందుకే దీనిగురించి ఇలా ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుకోవలసి వస్తోంది. పుడింగి అంటే ఏమిటో నాకు తెలీదు కానీ నామిని నెంబర్ వన్ పుడింగి అని మాత్రం ఘంటాపథంగా చెప్పగలను. ఉదాహరణకి నామిని సుబ్రహ్మణ్యం […]

Read more