Tag Archives: బ్రహ్మపుత్రలు

గౌతమీ గంగ

             పరమపావని భరతధాత్రిలో ఆర్యావర్తాన గంగ, సింధూ, యమున, బ్రహ్మపుత్రలు,దక్షిణా పధాన కృష్ణ, గోదావరి, పెన్న, కావేరులూ సతత జీవ నదులై ప్రవహిస్తూ అమృత తుల్యమైన తమ … Continue reading

Posted in ఆత్మ కథలు | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment