నువ్వుమరణమేలేనిప్రేమవు(కవిత)- డా. శ్రీసత్యగౌతమి,

నినువీడివెళుతున్నాకానీ నామనసునీచెంతవదిలెళుతున్నాఅన్నావని నీతోగడిపినక్షణాలనితలుచుకొని గడుపుతున్నానువులేనిప్రతిక్షణాన్ని… నినువీడివెళుతున్నాకానీ నాగుర్తులునీకైవదిలివెళుతున్నాఅన్నావనీ కనీసంబ్రతికున్నా!…తలుచుకుంటూనీతీపిగుర్తులని అవేనాప్రేమకిఉచ్చ్వాసనిశ్వాసాలని నావెంటనువ్వుంటున్నావని బయటికెళ్ళిలోపలికొస్తేనువ్వుఎదురయ్యావని పదిమందిలోఉన్నానువ్వుపిలుస్తున్నావనీ ఎంతతలచిరోజులుగడిపినా నిన్నుస్పర్శించలేనిచూడలేనినాజన్మవ్యర్ధమని చెప్తుందినాకన్నీరునిన్నుచేరమని….. దేవుడుఆడించేనాలుగుస్థంభాలాటలోనువ్వుతప్పుకున్నావ్ ఆదేవునితోచేతులుకలిపావ్పేదహృదయంపగులగొట్టావ్ వంటరిగాఆటపూర్తిచెయ్యమనిభుజంతడుతున్నావ్ నీనమ్మకం దేవుని మీద నానమ్మకం నీమీద శాపమో వరమో అర్ధంకాని నాజీవిత పయనానికి మళ్ళీ నీవే ప్రాణ వాయువయ్యావ్ ప్రాణం తీయనూ గలవు మళ్ళీపోయనూ గలవు అందుకే నువ్వు మరణమే లేని ప్రేమవు….. – డా. శ్రీసత్యగౌతమి, ఫిలడెల్ఫియా, అమెరికా. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Read more

ఎనిమిదో అడుగు – 25

‘‘కరక్టే ప్రభాత్‌! కానీ మన చుట్టూ వున్న గాలి, నీరు, నేలల్లో హానికారకాలు అసౌకర్యాన్ని, అనుకోని మార్పుల్ని కలగజేస్తే దాన్ని కాలుష్యం అంటున్నాం…. మనం చూస్తుండగానే పరిమితి లేకుండా పుట్టుకొస్తున్న వ్యర్థాలతో గాలి, నీరు, నేల కలుషితమవుతోంది.  దీని గురించి ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలు తర్జన,భర్జనలు పడటం తప్ప పరిష్కరించలేకపోతున్నాయి…. అలాగే కొన్ని  మెడికల్‌ షాపుల్లో కెమిస్ట్రీలు చేస్తున్న విపరీతాలు చూస్తుంటే, రోగులు పడ్తున్న ఇబ్బందులు చూస్తుంటే ఒక్కోసారి మేము ఏం చేస్తున్నాం! ఏం చెయ్యగలుగుతున్నాం అని బాదేస్తుంది.’’ అంది చేతన.                                     ‘‘ఒక […]

Read more

ఓ ఆడ బిడ్డని కనాలని వుంది !

అంతా మగతగా వుంది బయట నుండి ఓ గొంతు చిన్నగా వినబడుతుంది ఆ గొంతు నా ప్రాణం తీయాలంటుంది ఇంకా ఎక్కువ అలోచిన వద్దు అంటోంది మరో గొంతు వద్దు అంటున్నట్టుగా వుంది ఎవరో ఆ గొంతుని గాట్టిగా నొక్కినట్టుగా వుంది ఆ గొంతు పై మిగితా నాలుగు గొంతులు గట్టిగ అరుస్తున్నట్టుగా వుంది మరి కాసేపు అంతా నిశబ్దంగా వుంది నా గుండె వేగంగా కొట్టుకొంటుంది ఈ హద్దులు దాటి పరిగేట్టాలని వుంది దిక్కులు పిక్కటిల్లెలాగా అరవాలని వుంది కాని గొంతు దాటి […]

Read more

దేహక్రీడలో తెగిన సగం

ఆడి  పాడే అమాయకపు బాల్య  దేహం పై.. మొగ్గలా  పొడుచుకు వస్తున్నప్పుడు.. బలవంతంగా   జొప్పించిన ఆడపిల్లననే జ్ఞానం పదమూడేళ్ళ ప్రాయంలో..యవ్వనపు దేహం పై.. వసంతం విరిసినప్పుడు…. వీడని అమాయకత్వం  నువ్వు ఆడదానివే సుమా అన్నట్లు  నఖశిఖ పర్యంత చూపులతో.. గుచ్చి గుచ్చి తడిమినప్పుడు..  లోలోపల భయం, గగుర్పాటు తో  అప్పటిదాకా లేని సిగ్గు తెర పైట అయి  తనువంతా  చుట్టుకునే ముగ్ధత్వం  కాంక్షల కౌగిలిలో నలిగిపోతున్నా మోహపు పరవశంతో ఉప్పొంగినా    .. నలిగిన  మేనుకు   అవే  తరగని అలంకారమని  సగభాగం […]

Read more