పాపాయి సమాధి దగ్గర

కరుగుతున్న మంచుగడ్డ ఆవిరవుతున్న నీటి బొట్టు మానస నైరూప్య వర్ణచిత్రాలు రేపు ఉదయించే సుకుమార సుమాలు అవిచ్చిన్న ప్రతి ఖడ్గంతో ప్రకటించిన అవిరళ  యుద్ధం ఇది ! లింగ నిర్ధారణ పరీక్షల్లో అంతర్దానమౌతున్న ఆడపిండాల చిరునామాలను లెక్కిస్తున్నారా! వైద్య శిఖామణుల వృత్తి నైపుణ్యానికి చుట్టాలుగా మారిన చట్టాలు పాడే అంధ సంగీతాన్ని వింటున్నారా! రిపోర్టులు , రహస్య సంకేతాలతో స్కానింగ్ సెంటర్ల సేవా హంతకులపై నిప్పుకన్ను తెరవకపోవటం ఎవరి  నేరం ? సెక్స్ సెలక్షన్  ప్రజా విధానమైతే సెన్సె క్స్ గుహలోకి  ఓసారి  తొంగి […]

Read more