గోల్డెన్ మ్యాంగో (Golden Mango)

Golden Mango Director:Govinda Raju Country:India Language : Marathi (English Subtitles) Duration : 10 minutes Age Groups : 8 years and above. “కిట్టూ” అనే ఎనిమిదేళ్ళ బాలుడికి మామిడి పళ్ళంటే వల్లమాలిన ఇష్టం.వాస్తవ పరిస్థితిని-జానపదకథల్లోని పిల్లలకి మాత్రమే సాధ్యమైన అందమైన ఊహల లోకాన్ని కలగలిపి కళాత్మకంగా రూపొందించిన 10 నిమిషాల అపురూప చిత్రమిది. కిట్టూకి మామిడి పళ్ళు తనివితీరా తినాలనే బలమైన కోరిక ఉంటుంది. వాళ్ళుంటున్న ఊళ్ళో మామిడి పళ్ళ ఖరీదు చాలా ఎక్కువ.వాళ్ళమ్మా నాన్నల కేమో […]

Read more