గాయాల చుండూరు

ముద్దాయిలకు ముద్దబంతుల దండలేసి ముక్తి ప్రసాదించారు అన్యాయమంటూ ధర్మ దేవత గొంతు పిసికి నిర్దోషులుగా పరిగణించారు   ****                 ****                 ***** కళ్లు మూస్తే గాయాల చుండూరు కళ్లు తెరచి చూస్తే అన్యాయాల పుండూరు మనుషుల్ని చంపడం ఎంత ఎడ్డి తనం కాపు కాసి మట్టు బెట్టడం ఎంత మడ్డితనం పోలీసు స్టేషనో న్యాయ స్థానమో ఉంది కదా పట్టపగలే గొంతులు కోయడం ఎంత గిడ్డితనం   ****                 ****     […]

Read more

సంపాదకీయం

మనసు పుస్తకానికి ముఖమే దర్పణం … మనసులోని భావాలేవో మొఖంమీదే ప్రతిబింబిస్తాయి. అద్దంలో చూసుకుంటే వున్న లోపాలతో సహా ఆ మొఖమే కనిపిస్తుంది కానీ లేని సౌందర్యాన్ని చూపించదు కదా! రాసుకోవటానికి గోడ వుంది కదా అని ఇష్టం వచ్చినట్టు విషపు గీతలు గీస్తే… ఏమవుతుంది? స్త్రీలపై , విద్యార్దినులపై , దళిత , మైనారిటీ వర్గాల పై చివరికి భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ పై కొంతమంది వ్యక్తులు తమ పైత్యాన్నంతా ముఖపుస్తక గోడల మీద కుమ్మరించిన వైనం యువతనీ […]

Read more