జ్ఞాపకం-27 – (ధారావాహిక )- అంగులూరి అంజనీదేవి

అయినా ధైర్యం చేసి రాజారాంకి ‘స్పైనల్‌కార్డ్‌ సర్జరీ’ చేయించారు. హాస్పిటల్లో నెల రోజు వున్నారు. ఆ నెల  రోజు బెడ్‌మీద వున్న రాజారాం నరకం అంటే ఎలా వుంటుందో చవి చూశాడు. రాజారాంని హాస్పిటల్‌ నుండి డిశ్చార్జి చేశారు. హైదరాబాద్‌ నుండి ఆదిలాపురి తీసుకొచ్చారు. ఇంటికి తీసుకొచ్చాక అతన్ని గదిలో వుంచకుండా అతని పడకను హాల్లోకి మార్చారు. అలా అయితేనే అతను అందరికి కన్పిస్తాడు. అందరూ అతనికి అందుబాటులో వుంటారు. ఏదైనా అవసరమై పిలిచినప్పుడు ఎవరో ఒకరు వస్తారు. అతన్ని లేపడం, పడుకోబెట్టడం లాంటివి […]

Read more

జ్ఞాపకం-18 – (ధారావాహిక )- అంగులూరి అంజనీదేవి

డబ్బుంటే ఎక్కడైనా ఇల్లు కట్టించేవాళ్లని, పొలాలు కొనే వాళ్లని, పిల్లలకి లగ్జరీలైఫ్‌ని అలవాటు చేసేవాళ్లని, ఇంకా కావాలంటే ఖరీదైన డ్రిoక్‌ తాగి, విపరీతంగా తినేవాళ్లని చూస్తున్నాం. అసలు ఎక్కడ చూసినా వాళ్లే కన్పిస్తున్నారు. వంద ఎకరాలు సంపాయించి చనిపోయిన రైతు శవాలను కూడా వూరికి దూరంగా వుండే శ్మశానంలో వేసి వస్తున్నారు. వాటి మీద గుర్తుగా ఓ చిన్నరాయిని మాత్రమే పెట్టి వస్తుంటారు. కొంతమందినైతే ఎక్కడ వేసి వస్తారో కూడా తెలియదు. స్మశానంలో స్థలంలేక వేసిన చోటే వేస్తున్నారు. అదేం అంటే అలా ప్రతి […]

Read more