?> పుస్తకాలు |
[advps-slideshow optset="1"]

పుస్తకాలు

VekuvaRaagam600

వేకువ రాగం Vekuva Raagam

Author: Dr. Putla Hemalatha

Publisher: Vihanga Electronic and Print Media

Pages: 80,Language: Telugu, ₹ 75.6
Buy eBook at:
books

అంతర్జాలంలో తెలుగు సాహిత్యం 

Author: Dr. Putla Hemalatha

Language: Telugu

అంతర్జాల సాహిత్యంపై తొలి తెలుగు పరిశోధన

పిహెచ్. డి సిద్ధాంత గ్రంథం
వెల: 200 రూ
వివరాలకు :8522967827

Table Cell
W

జాషువా – సాహిత్యం (దృక్పథం – పరిణామం)

Jashuva Sahityam Drukpatham Parinaamam

Author: Yendluri Sudhakar

Language: Telugu

Buy eBook at:

http://kinige.com/book/Jashuva+Sahityam+Drukpatham+Parinaamam

g

కొత్త గబ్బిలం- Kotta Gabbilam

Author: Yendluri Sudhakar

Language: Telugu, ₹ 60

Buy eBook at:

http://kinige.com/book/Kotta+Gabbilam

5

గోసంగి-Gosangi

Author: Yendluri Sudhakar

₹ 60

Buy eBook at:

http://kinige.com/book/Gosangi

j

‘ఆటా’ జనికాంచె (అమెరికా యాత్రా కవితలు )

ATA Janikanche America yaatraa kavitalu

Author: Yendluri Sudhakar

Language: Telugu, ₹ 60

Buy eBook at:

http://kinige.com/book/ATA+Janikanche+America+yaatraa+kavitalu

j

‘āṭā’ janikāṃce (amerikā yātrā kavitalu )

ATA Janikanche Tenglish

Author: Yendluri Sudhakar

Language: Tenglish,₹ 60

ఈ పుస్తకం తెలుగు అర్థం అయ్యి, తెలుగు లిపి చదవడం రాని వారికోసం. మీకు తెలుగు లిపి చదవడం వస్తే, మీ కోసం తెలుగు లిపిలో ఇదే పుస్తకం సిద్ధంగా ఉంది.

yī kavitalni maḷḷī caduvutunnappuḍu nāku marōsāri amerikālō tirugutunnaṭṭē anipiṃciṃdi. pāṭhakulaṃdarikī adē anubhānni kaligiṃcē sattā yī kavitala kuṃdanna viśvāsaṃ nākuṃdi. goppa kavi tana kavitalāgē vuṃṭāḍani prakhyāta āṃgla vimarśakuḍū, kavī, māthyū ārnālḍ^ aṃṭāḍu. sudhākar^ kavitalni cadivina vāḷḷaku, sudhākarēmiṭō telisipōtuṃdi. kānī kavitvātmakamaina tana vyaktitva āvishkaraṇaku, vacanarūpakamaina viślēshaṇa ‘kāṃplimeṃṭarī’gā vuṃṭuṃdani sudhākar^ vuddēśaṃ. aṃdukē yī paricayaṃ.
madhurāṃtakaṃ narēṃdra .

Buy eBook at:

http://kinige.com/book/ATA+Janikanche+Tenglish

Table Cell
Table Cell

Comments are closed.