నాకూ మనసుంది

తను నాపై తల వాల్చి
నాలో నుంచి బయటకు చూస్తుంది
నన్ను తడుముతున్న తన కళ్ళు
నన్ను ఆటపట్టించే తన శ్వాస నిశ్వాసలంటే
నాకెంతో ప్రేమ
రెండేళ్ళ పరిచయం తనతో నాకు
తన చుట్టూ కూర్చున్న వాళ్ళతో సరదా మాటలు
హాయిగా నవ్వుతూ అందరిని ఆటపట్టిస్తూ
కలుపుకు పోయే చిలిపి పిల్ల
ప్రతి వారి సమస్య తనదే అనుకునే స్వభావం
నాకే కాదు ఎవరికైనా తనపై ప్రేమ కలిగిస్తాయి
కాని ఆ రోజు తను మాములుగా లేదు
వాచీ పోయిన కళ్ళు ,జీవం లేని చూపులు
అలా వచ్చి కూర్చుని
ఎప్పటిలాగే నాపై తల వాల్చింది
ఈ రోజు తన చూపులు నా నుంచి
బయటకు పోలేదు
ప్రకృతి నాస్వాదించలేదు
ఏ కవితా రాసుకోలేదు
మూసినా కళ్ళతోనే తను నాపై తల వాల్చింది
తన ముక్కుపుటాలు అదురుతున్నాయి
కళ్లలోంచి కన్నీళ్లు కారుతూనే ఉన్నాయి
తన శ్వాస నిస్వాసాలు ఏవో బాధను
వెళ్ళ గక్కుతున్నాయి
అర్ధం అయ్యి అర్ధమవనట్టు
కంటి కొనల నుండి తన కన్నీళ్లు కొన్ని నన్ను తాకాయి
ఏంటో హృదయం ఎంతో రగిలిపోతున్నట్టు
ఆమె హృదయం తనపై ఆధీనం కోల్పోతునట్టు
మరుసటి ఉదయం తనెలా ఉందో
చూడాలనే తపన
తన స్స్టేజి రాగానే చుట్టూ వెతికా
మూడు రోజులుగా తను కనిపించడమే లేదు
ఎవరో అదే స్థానంలో కూర్చొని పేపరు తిరిగేస్తున్నారు
నా హృదయంలో తట్టుకోలేని బాధ
ఏడ్పును ఆపుకోలేక వెళ్ళగక్కుతుంటే
ఆ భాద తట్టుకోలేక నా దేహంపై పగుళ్ళు
ఆ”వేదన” నా దేహాన్ని కోసేస్తుంది
చదువుతున్న అతని చేతిలోని
ఆ వార్తా పత్రికలో తన ఫోటో
ప్రేమించబడి ప్రేమలో మోసపోయిందని
-“యువతీ ఆత్మహత్య “
ఇక తను మళ్ళీ కనిపించదే అనే బాధ
ఈ కాలేజి బస్సు తన సరదా మాటల్ని కోల్పోయింది
నేను ఇన్ని రోజులు నాతో స్నేహం చేస్తు
అనుభవించిన తన ప్రతి కదలిక కోల్పోయా
-“గాజు కిటికీని “- గదా !..
అందుకే ఏడుపొస్తుంటే ముక్కలయ్యేలా
పగుళ్ళు పై నుండి కిందికి…

– మెర్సీ మార్గరేట్

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

కవితలు, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Permalink

7 Responses to నాకూ మనసుంది

 1. Dadala Venkateswara Rao says:

  మెర్సీ మార్గరేట్ గారు! మంచి సామాజిక స్పృహ ఉన్న కవితను చాలా చక్కగా వ్రాసారు ధన్యవాదాలు
  నమ్మి మోసపోకూదడను నీనిలా చెప్పాలనుకున్నాను

  ‘నాకూ మనసుంది’ అన్నా నమ్మలేకపోతున్నాను
  నమ్మి మోసపోవడం వల్ల మరణించానని చెబితే తట్టుకోలేక పోతున్నాను
  విండో మిర్రర్ ఎవరో కాదు నా ‘అంతరాత్మ’ అనే అనుకుంటాను
  నా అంతరాత్మ నన్ను నమ్ము అన్నా ఎందుకోమరి నమ్మలేకపోతున్నాను
  ప్రతి వారి సమస్య నాదే అనుకునే స్వభావం ఉన్న నీను
  కష్టాల కడలిలోనిండా మునిగిపోతున్నాను
  ప్రేమించబడి మోసపోయినా చావుదాకా వెళ్ళలేను
  ఎవరైనానమ్మినవారినే మోసం చేయగలుగుతారు అని నమ్ముతాను
  నమ్మకం శాశ్వతం కాదు అనుకుంటాను
  వీలయితే ఎవరినీ నమ్మను
  నమ్మించడానికి కూడా ప్రయత్నించను
  ఎప్పుడూ నమ్మినట్లు కూడా నటించను
  నమ్మకంతో అసలు నమ్మను
  నమ్మమమనే దాన్ని కూడా నమ్మను
  నమ్మించే వారిని కలలోకూడా నమ్మను
  నా కలలనుకూడా నీను ఎప్పుడూ నమ్మను
  కళ్ళతో చూసిన దాన్ని చెవులతో విన్న దాన్ని
  మమ్మకంకోసం నమ్మవలసివచ్చినా నమ్మను
  నమ్మమని నమ్మించే వారిని నమ్మకంతో కూడా నమ్మను
  ఒకవేళ నమ్మాల్సి వచ్చినా నమ్మానని మాత్రం చెప్పను
  నన్ను నమ్మి మోసపోయానని ఎవరైనా చెప్పినా నమ్మను
  తనను నమ్మకపోతే చనిపోతానని చెప్పినా నమ్మనంటే నమ్మను
  నీను ఎవరి ( ప్రేమ )కోసమూ మరణించను
  నీకోసం అసలు మరణించను
  ప్రాణం అన్నిటికంటే విలువైనదినమ్ముతాను
  నా ప్రాణం నాదే ఎవరికీ దానిపై హక్కు లేదు
  దాన్నినాకు నీనే కపాడుకుంటాను
  మరణించే వరకూ బ్రతుకుతాను
  హాయిగా బ్రతకడాన్ని నమ్ముతాను
  హాయిగా బ్రతుకుతాను

  దడాల వెంకటేశ్వర రావు

 2. dass says:

  నేనే అద్దంనైనంత ఫీలింగ్…. excellent …..

 3. Jahnavi says:

  చాలా బాగా వ్రాశారండి.
  ప్రతీ అక్షరానికి ఒక మంచి భావం మనసులో కదలాడింది..

 4. Jason Victor Krupakar says:

  ‘గాజు కిటికీని గదా’– వాక్యాన్ని చదివేదాక బలే సస్పెన్స్ తో చంపావుగదమ్మా
  Really wonderful ! Heart piercing write up. Just keep
  continuing Mrecy ma.

 5. కవిత చదివి మీ స్పందన రాసినందుకు అభినందించి నందుకు ధన్యవాదాలు మేడం
  నిజమే ఆ చైతన్యం కలించబడే వరకు కలం స్పూర్తి నింపాలని కోరుకుంటూ
  -మెర్సీ

 6. చాలా బాగుంది.

  ఆడపిల్లలు మోసపోవడం … సహజమైనా అసహజమైనా ..మోసం విలువ .. మరణం కాదు, కారాదు.

  గాజు కిటికీ కే స్పందన కల్గించిన అమ్మాయి చైతన్యం .. చితిలో తగలబడటం నిరాశా వాదం ప్రతిబింబిస్తుంది.