నజరానా ఉర్దూ కవితలు-11 – అనువాదం ఎండ్లూరి సుధాకర్

ఆ పూబోడి సోయగాన్ని
చూస్తుంటే ఎంత విచిత్రం ?
ప్రాభాత సమీర స్పర్శకే సుమా !
ఆ సుమగాత్రి అయ్యింది కలుషితం

                                                               – ఈషా

నాలో నేనే ఉంటున్నాను
నీ కోసమే పరితపిస్తుంటాను
దినమంతా నీ వీధిలో పడి
దుఃఖపు రాళ్లను ఏరుకుంటున్నాను

                                                              -నాసిర్ కాజ్మీ

చేతులెత్తి ఒళ్లు కూడా
విరుచుకోలేక పోయింది
నన్ను చూడగానే నవ్వి
అమాంతం హస్తాలు దించేసింది

                                      – నిజాం రాం పురీ

కలుసుకుందాం ! అనే మాట
అలవోకగా అనేసింది
ఎక్కడ ? అని అడిగే సరికి
‘కలలో ‘అంటూ కదిలిపోయింది

                                                                – అమీర్ మీనాయీ

 

                                                                              -– అనువాదం ఎండ్లూరి సుధాకర్

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

కాలమ్స్Permalink

Comments are closed.