అనురాగం(కవిత)-యలమర్తి అనూరాధ

ఎదలోతుల్లో

దాగిన

జ్ఞాపకాల పేజీలు

తిరగేస్తే

ఎప్పుడో

పాతికేళ్ళ క్రితం మాట

వర్షం నన్ను తడిపేస్తోందని

కలవరపడుతూ

నా తలపై కప్పిన కర్చీఫ్

ఇప్పటికీ నా దగ్గర నీ గుర్తుగా!

                                                       –యలమర్తి అనూరాధ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

కవితలుPermalink
0 0 vote
Article Rating
1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
కొత్తపల్లి ఉదయబాబు
కొత్తపల్లి ఉదయబాబు
3 months ago

చక్కని జ్ఞాపకపు అనురాగం.బాగుంది.అభినందనలు మీకు.