నజరానా ఉర్దూ కవితలు-9 – అనువాదం ఎండ్లూరి సుధాకర్

*రాత్రి కూడా కాబోతూంది 

ఆమె ఇంకా రాలేదు నడచి 

పొద్దుటి నుంచి పడిగాపులు పడుతున్నాను 

నేలపై నా చూపులు పరచి 

                                                  -ఇషారత్ లుథియాన్వీ 

*సర్వేశ్వరా ! నువ్వు సృష్టించిన 

సుందరాంగుల్ని చూస్తే ఇలా అనిపిస్తుంది 

ఏ ముఖాన్ని చూసినా వెంటనే 

హృదయానికి హత్తుకోవాలనుంటుంది 

                                                        -అక్బర్ ఇలాహాబాదీ 

*ఇవాళ హృదయాన్ని 

దివాళా తీసి కూర్చున్నాను 

కొంత సంతోషమూ దొరికింది 

కొంత దుఃఖమూ మిగిలింది 

                                                           -జిగర్ 

*వాతావరణం రసహీనంగా ఉంది 

నీ ప్రేమ లేకుండా !

ఎలా పుచ్చుకొను మధువు !

ఏ నేస్తమూ రాకుండా !

                                                        -జఫర్ గోరఖ్ పురీ 

 -అనువాదం ఎండ్లూరి సుధాకర్

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

UncategorizedPermalink

Comments are closed.