నజరానా ఉర్దూ కవితలు-6 – అనువాదం ఎండ్లూరి సుధాకర్

ప్రణయ తాదాత్మ్యం ఎప్పుడంటే
ప్రేయసి సైతం ఉండాలి భగ్న హృదయంగా
ఇరువైపులా దహించాలి
ఈ అగ్ని సమానంగా …
                                                            – ఇస్మాయిల్ మీర

ఇప్పటి వరకూ ఎరుకే లేదు
నా కొంప ఎంత గుల్లయ్యిందీ
నువ్వు అడుగు పెట్టగానే
చెల్లా చెదరైన ఇల్లు గుర్తుకొచ్చింది
                                                                       – జోష్ మలీహాబాదీ .

నీకు దూరంగా వెళ్లిపోవాలని
అనుకున్నాను పలుమార్లు
ఏ గమ్యానికి చేరినా
నీ వైపే నడిపిస్తాయి అన్ని దార్లు
                                                                                – జిగర్

నిన్నొకసారి చూస్తే చాలు
ఆ కళ్ళు అలా మూసుకుపోతాయి
ఒక్కసారి నీరూపాన్ని చూశాక
ఇంకా అవి దేన్నీ చూస్తాయి
                                                                  – వహషత్ కలాకత్తవీ .

                                                                                                                               అనువాదం:                                                                                                      –ఎండ్లూరి సుధాకర్

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

సాహిత్య వ్యాసాలు ​Permalink

Comments are closed.