నజరానా ఉర్దూ కవితలు-4 – అనువాదం ఎండ్లూరి సుధాకర్

*ఒక అర్దరాత్రి జాబిల్లి
నన్ను నిద్రలేపి ఇట్లా అంది
“ఎవరో ఒక అమ్మాయి
నీ చిరునామా అడిగి వెళ్లింది “
                                                -బషీర్ బద్ర్

*ప్రియా ! నీ చూపుల్ని వాల్చకు
రాత్రి కరిగిపోతుంది
నువ్వు వచ్చావనే ఆనందంలో
నా ప్రాణం లేచిపోతుంది
                                                   – సక్షే

*పనిగట్టుకొని ఆమే చిత్ర పటాన్ని
పదిమందికీ  చూపించాను
ప్రతి ఒక్కడితో ఇప్పుడు
పగను కొనితెచ్చుకున్నాను
                                                     -ఆజాద్

*నీకు చాలా దూరంలో ఉన్నాను
నీ మీదే మనసు పెట్టుకున్నాను
నీ చిరునామా దొరికినా దొరక్కపోయినా
నీ కోసం మాత్రం నిరీక్షిస్తూనే ఉంటాను
                                                    -వహషత్ కలకత్తవీ

అనువాదం : ఎండ్లూరి సుధాకర్ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

UncategorizedPermalink

Comments are closed.