నేపథ్యం (కవిత )- శీలా సుభద్రా దేవి

గాయం ఎక్కడా ?
చిగురుల పేలికలా ఛిద్రమైన మనసులోనా ?
అతుకులు అతుకులుగా ఉన్న జీవితంలోనా ?

అడుగడుగునా నిలువెల్లా రక్త సిక్త వౌతూ
గాయాల పుట్టవైపోతూ
దేన్నీ గురించి ఈ అన్వేషణ !?

గ్రహాల మధ్య నుండి నడుస్తూ
చుక్కల్ని అనుకూలంగా ముగ్గులోకి కలిపితే
చెదిరిన జీవితం గాడిలో పడుతుందా ?

కనిపించని దైవాన్నో
కలిసిరాని గ్రహాల్నో కారణం చేసి
కుములుతూ కూర్చోటమేనా చేయాల్సింది ?

కాదుగదా
ఈ వస్తవిత నేపథ్యంలో ఆలోచన కళ్ళు తెరిస్తేనే
దుఃఖపు తెర ముక్కలు ముక్కలుగా చీలి
బొట్లు బొట్లుగా రాల్తున్న రక్తం పచ్చి వాసన
కాల్తున్న హృదయం మీద నుండి లేచిన వెచ్చని ఆవిరితో
సుడులు సుడులుగా తిరుగుతూ
శరీరం అంతటా నవ చైతన్యంతో పరుగులు తీస్తుంది .

                                                                      – శీలా సుభద్రా దేవి 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

కవితలు, , , Permalink

Comments are closed.