సాంప్రదాయమా…..!

 

వెన్నెల ముద్దను తలపొసే.. నందివర్ధం లాంటి అమ్మాయి..

కన్నవారికపురూపమై…ఆశలరెక్కలనావాసం చేసుకొని

ఆత్మస్థైర్యంతో….ఆకాశంలొ విహరిస్తూ … అబలను కాను…..

ఆడపిల్లా..!! అన్నవాళ్ళకి ఆబ్బో!! అనిపించిన అమ్మాయి…

పెళ్ళి విషయంలో…అమ్మాయి తల్లితండ్రుల బేరాలు..

“అబ్బాయి ఎంత చదివాడు…జితం ఎంత…హైటు..వెయిటు..

కులం…గోత్రం..?” ఆపై…..ఇక…”ఎంతలో ఉన్నారు..(కట్నం)?

ఇన్ని ప్రశ్నలతో సాగుతుంది..వేట..పెళ్లి కొడుకులది..

ఇది దురాచారామా….ఆడపిల్ల శాపమా..అనుకుంటే…

ముందు మారాలి ఆడపిల్లల తల్లితండ్రులు..

భవిష్యత్తుకై పునాదులేసి,, ఉన్నత విద్యలందించినట్టే..

ఆత్మీయతల లోగిలున్న కాపురానికై..

కట్నపిచాచిని వారి నడుమ చేరనివ్వకూడదు..

“కార్యేషు దాసి “అన్న పదాలను మాత్రం గుర్తుపెట్టుకొని..

బానిసగా భార్యను తెచ్చిపెట్టుకొని…

“నిన్ను పోషిస్తున్నా…నీ పుట్టింటోళ్ళు ఏమిచ్చారు…”

అంటూ..వేధించే…పురుష పుంగవులు…కోకొల్లలు….

తాంబూలం సాంప్రదాయాన్ని…తాయిలంలా భావిస్తూ..

అమ్మాయిని ఆటబొమ్మని చేసే దురహంకార రాక్షసులు..

నిర్జీవమవనీయక అమ్మతనాన్ని.. కాపాడుకుందాం.. !

– సుజాత తిమ్మన

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

కవితలు, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Permalink

Comments are closed.