గాయం – వేలసందర్భాలు

 Untitled

నిలువెత్తు గాయం నడుస్తూనే ఉంది
నిత్య గాయాల జ్ఞాపకాలపై
రుధిరాశ్రువులు రాలుస్తూనే ఉంది
నిత్య నిశీధిని చెరుగుతూనే ఉంది

గాయానికి తెలుసు తను నడుస్తూన్నది
భావ సమూహలతోనూ, వాదాల పడవల పైననూ
పరిణామాల సిద్ధాంతాలతోనూ కాదని
ఈ గాయం చాలా పురాతనమైనది
గాయానికి తెలుసు తనని అద్దంగా నిలబెట్టి
తన ఆత్మ విశ్వాసాన్ని చూసుకున్నకత్తి మొన గురించి
తనపై పరావర్తనం చెందిన కాంతితో
ప్రకాశించే కఠిన శిల నైజం గురించి

ఇప్పుడు గాయం ప్రక్కన నడిచే వారు
పైపైన మందు పూత పూసే వారు ఎవరూ లేరిక్కడ
ఎవరి తప్పులకీ, పాపాలకీ వారే శిక్ష ననుభవిస్తారే తప్ప
ఎవరి తప్పులని కాచి పాపాలని మోసే
అభినవ క్రైస్ట్ లు ఎవరూ లేరిక్కడ

గాయానికి తెలుసు మాను ఎండినా తీగకి ఆధారమైనట్లు
తనని తానూ నిలబెట్టుకోవాల్సిందే ఆత్మని ఆశ్రయించాల్సిందే …
అందుకే గాయం నడుస్తూనే ఉంది…
వేల సందర్భాల్ని తనలో దాచేసుకుని.

– వనజ  తాతినేని 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

కవితలు, , , Permalink

3 Responses to గాయం – వేలసందర్భాలు

 1. vali says:

  వేల సందర్భాలు అన్న మీ కవిత చాలా బాగుంది వనజ గారు

 2. Vaishnavi says:

  గాయం వ్యధ భాధాకరంగా ఉంది . మీ కవనం చాలా బాగుంది

 3. శోభ says:

  అందుకే గాయం నడుస్తూనే ఉంది…
  వేల సందర్భాల్ని తనలో దాచేసుకుని,,,,,,,, చాలా బాగుంది వనజగారు