ఆరు గజాల అందం

ఆరు గజాల అందం
కుచ్చిళ్ళు పోసి

పైట మడచి
పడతి కట్ట వచ్చె
చూడ నీ సోయగం
అదో అబ్బురం
                                                  హృదాయలను
                                                  కవ్వించి
                                                  గిలిగింతలు పెట్టే సాథనం
 
 
              గోచీపోసి పైట దోపితే ఎంకిలా …..
              కఛ్చాపోసి కొంగు కప్పితే జానకిలా….
              కొంగు దోపి నడుం బిగిస్తే సత్యభామల….
                                      ఇంతి కి ఇంపై
                                       ఇమిడి పోయి
                                       ఒదిగిపోయి
                                        కలసి పోతావు
 
 
          పుట్టింటి నుండి వస్తే
          ఆత్మీయంగా హత్తుకుంటారు
          అట్టింటి నుండి వస్తే
          ఆనందంతో కట్టుకుంటారు
 
                                     ఏడు వర్ణాల హరివిల్లు
                                     రూపు మారిస్తే
                                     ఆరు గజాల చీరట !!!
          అందాలను దాచి మనస్సులు దోచి
          నిక్కచ్చిగా నిలబడతావు
 
                                    అభిమానం తో మగువ కొంటే
                                   మక్కువ తో మానం కాస్తావు
       ఏముందో
                    జీన్సులలో
                    చూడీదార్లల లో
                    లేని సొంపు
                   చినిగిన పాత చీర లోనైనా
 
                                    పట్టు చీరలో బుట్టబొమ్మలా
                                    నేత చీరలో నాట్య మయూరి లా
                                    సిల్కు చీరలోో చిక్కిన శిల్పంగా
                                    మగువను మలచి మురిపిస్తావు
                  తరాలు మారినా
                 తరగని  “స్తీ ధనమై” వర్ధిల్లు
                 ఆరు గజాల
                 అపురూప సౌందర్యమా
– ప్రియాంక
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
కవితలు, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Permalink

3 Responses to ఆరు గజాల అందం

 1. ved says:

  మీ చీర …………మన సంస్కృతికి దర్పణం.

  మీ భావాలు అందంగా ప్రతిఫలించాయి

  అభినందనలతో

  ved

 2. jhansi devi says:

  విదేశీ మోజులో పడుతున్న మన వారికి చీర గొప్పతనాన్ని చాలా చక్కగా వివరించారు .

 3. Dadala Venkateswara Rao says:

  చీర అందాలు చాలా క్లుప్తంగానే ముగించారు
  కాని బాగుంది
  “అందాలను దాచి మనస్సులు దోచి” కి బదులుగా
  “అందాలను మరింత అందంగా చూపి మనస్సులు దోచి” అని చదువుకుంటే నాకు బాగుంది

  అంతా బాగానే ఉంది అనుకుంటే ఈ పోలికలు ఎందుకు వ్రాసారో తెలియదు.
  “ఏముందో జీన్సులలో చూడీదార్లల లో లేని సొంపు చినిగిన పాత చీర లోనైనా”

  ఆరు గజాల అపురూప సౌందర్యమా
  ఆడువారికోసమే ఉద్భవించిన దివ్య జీవన తరంగమా
  సృష్టి అద్భుతాన్ని తీర్చి దిద్దడానికి పుట్టిన నవనీతమా
  మీతరమా మాతరమా నిన్ను వర్ణించడానికి ప్రయత్నించడం
  ఆరుగాజాల నిడివిలో అరవైనాలుగు కళల్ని చూపగలిగే తళుకువి
  ముదితల అందాలలో పరకాయప్రవేశం చేసిచూపే రూపురేఖవి
  దివ్యామ్రుతాన్ని సైతం వద్దనిపించే మహిమాన్విత మత్తువి
  మార్చిన ప్రతిసారి స్త్రీకి మరోజన్మనిచ్చే శక్తి స్వరూపిణివి