Category Archives: కథలు

రాగి చెంబు మిల మిలా …

రాగి చెంబు – నానీ చేతిలో తళ తళా మెరుస్తోంది. ఆ తామ్ర చెంబు – శంకరాభరణం నిర్మలమ్మ మామ్మ మర చెంబు అంత అమూల్యమైనది. ఏడేళ్ళ … Continue reading

Posted in కథలు | Leave a comment

ఖడ్గచాలనం

అదిగో లబ్‌డబ్‌మని చప్పడు మొదలయింది. అమ్మ గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం మొదలైంది. అంటే నాన్న ఇంటికి వచ్చాడన్న మాట! నాన్న ఇంటికొస్తే ఇంట్లో ఒక బీతావహ వాతావరణం … Continue reading

Posted in కథలు | 1 Comment

బెల్లం ముక్క(కథ )- ఆదూరి హైమావతి

” నీమీద మీవాళ్ళకంతా ఇంకా ప్రేమ ప్రవహిస్తుందనే ఉంనుకుంటున్నావా!” ” నీకాసందేహ మెందుకూ!నేను పుట్టినపుడే’ మహాలక్ష్మి మనింట పుట్టిందని పొంగిపోయారు, ఇప్పటివరకూ అంతే నామీద ఏమాత్రం మావాళ్ళకు … Continue reading

Posted in కథలు | 2 Comments

ఎంక్వయిరీ(కథ)- డా.లక్ష్మి రాఘవ

ఆఫీసు బిల్డింగ్ నుండీ బయటకు రాగానే అప్రయత్నం గానే వెదికాయి కావ్య కళ్ళు.. దూరంగా కనిపించాడు అతను! ఇంకొంచెం దగ్గరగావుంటే దగ్గరికి వెళ్లేదేమో కానీ ఇంతలో కాబ్ … Continue reading

Posted in కథలు | 3 Comments

కోరుకున్న జీవితం(కథ ) – గంజాం భ్రమరాంబ

ప్రియాతి ప్రియమైన అమ్మా… మనం ఒకే ఇంట్లో ఉన్నా, నా మనసులోని భావాలను నీకు తెలియజేయడానికి ఇలా ఉత్తరం వ్రాయక తప్పడం లేదు. ఏమి చేయనమ్మా! నేను … Continue reading

Posted in కథలు | Tagged , , , | 4 Comments

తాతచేతి ఊతకర్ర (కథ ) – ఆదూరి హైమావతి

” ఇక్కడ పచ్చళ్ళ సీసాలు పెట్టానే ఏవైనాయి?” రాగవడిగె. “యావో న్నాయ్న!మూడ్దినాలముందీ డ్నే ఉండె! యావయ్యినయ్యో!”అంట ఆగదిలోఉండేటి అర్లన్నీ ఎతికితి.దొరికినై గాదు. మారాగవకి సిన్నప్పటాల్నుంచీ పచ్చల్లంటే పేనం. … Continue reading

Posted in కథలు | Leave a comment

హత్య! (కథ) – గీతాంజలి

అక్కా నాకేదో అనుమానంగా ఉంది మంజీర గర్భవతి అని అడిగితే కాదని చెబుతున్నది నువ్వొకసారి గట్టిగా  కనుక్కో… కమల చెబుతుంటే శ్యామల దాన్ని కొట్టి  పడేసింది. అసొిందేమీ … Continue reading

Posted in కథలు | 6 Comments

‘ న్యాయఫోబియా ‘- (కథ) – ఆదూరి హైమావతి.

” అయ్యా! న్యాయమూర్తిగారూ! దండాలండీ!నాకు ఇంగ్లీసు భాషరాదు. ఐదోతరగతి వరకే చదువుకున్నా. నాకు వచ్చిన భాషలో మాట్లాడను అనుమతించ వలసిందిగా ప్రార్ధిస్తున్నానయ్యా!” “మీకోరిక ఆమోదించ బడింది. కానీండమ్మా! … Continue reading

Posted in కథలు | Leave a comment

మనసుకు మరోరూపం (కథ ) -డేగల అనితాసూరి

కొందర్ని చూడగానే మంచి అభిప్రాయం ఇట్టే వచ్చేస్తుంది. అలాగే ఎందుకో తెలియదు గానీ మరి కొందర్ని చూస్తూనే అనవసర చిరాకు మనలో తొంగిచూస్తుంది. అంటే, కళ్ళు రూపాన్ని … Continue reading

Posted in కథలు | 2 Comments

గెట్ టు గెదర్ (కథ)-శ్రీమతి జి. సందిత

“హమ్మయ్య”అనుకుంటూ బి.ఇ.యల్ .కళాక్షేత్ర ఫంక్షన్ హాలుకి చేరుకోగానే.. గెట్ టుగెదర్ గెట్ టుగెదర్ అంటూ గంటగంటకీ ఫోన్ చేస్తూ పదే పదే గుర్తుచేసిన భాగ్య కనిపించింది. “బావున్నావా”అంటూ … Continue reading

Posted in కథలు | 2 Comments