Category Archives: కథలు

తృప్తి(కథ ) -షఫేలా ఫ్రాంకిన్

“పొద్దున్నే ఎక్కడికో వెళ్ళాలన్నావ్ ఇంకా పడుకునే ఉన్నావేంటే?” అని రూమ్మేట్ లేపితే మెలకువొచ్చింది దీవెనకి. టైం చూసుకుంటే ఎనిమిదైంది, రాత్రి ప్రవీణ్ ని విష్ చేసి కబుర్లాడుతూ … Continue reading

Posted in కథలు | Leave a comment

ఈ తీర్ధం ఆ శంఖంలో నుండి …(కథ )- కాదంబరి కుసుమాంబ

అన్నయ్య విజయ మోహన్ పెరట్లో సన్నజాజిపందిరి దగ్గర కూర్చున్నాడు. “లక్ష్మణ్, వచ్చే నెలలో రిటైర్ ఔతున్నాను. ఇన్నాళ్ళూ లక్షణంగా కులాసాగా గడిచాయి రోజులు, ఇకముందు ఇంట్లో కూర్చుని … Continue reading

Posted in కథలు | Leave a comment

నా తండా కథలు-4 -సీత్లా కర్రెే చఁ – డా.బోంద్యాలు బానోత్(భరత్)

మండువేసవి ముగిసింది. సంతోషాల వసంతకాలం పచ్చదనంతో వానాకాలమై వాలింది. అందాకా ఎండకెండిన ముఖాల్లో ఒక్కసారిగా తేనే తొణికిసలాడింది. ఆకసంలో కారుమబ్బులు కమ్ముకున్నయి. తండావాసుల ఆశలు చిగురించినయి. మూడురోజుల … Continue reading

Posted in కథలు | Leave a comment

సమాంతరాలు – లేత మనసు – యం .యస్ .హనుమంతరాయుడు

శ్రీకృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయం బియిడి క్లాస్ రూమ్ ప్రిన్సిపాల్ సార్ ఆ రోజు క్లాస్ కు వచ్చాడు . డియర్ స్టూడెంట్స్ రేపటి నుండి మీరందరూ మీకు అలాట్ … Continue reading

Posted in కథలు | Leave a comment

లైఫ్ పార్ట్నర్ (కథ)-డాక్టర్. షహనాజ్ బతుల్

‘హలో కావ్యా ‘ శాంతి గొంతుక విని వెనక్కి తిరిగాను. ‘చాలా రోజులకు కనిపించావు. బాగున్నావా ? అడిగింది.’ ‘బాగున్నాను.అస్సలు ఇంటికి, రావడమే మానేసావు. నీవు బాగున్నావా? … Continue reading

Posted in కథలు | Leave a comment

నా తండా కథలు-3 –ఝమ్మరిరో నాచ్ -డా.బోంద్యాలు బానోత్(భరత్)

వో చాందణీ రాతేఁ (అవీ పున్నమి రాతృలు) ఆమవాస్యా వెళ్ళీ, పున్నమి ప్రవేసించ్చిందంటే, తండా ప్రజల ఆనందానకీ హద్దే ఉండదు. మరీ ముఖ్యంగా పిల్లలకు, యువతీ యువకులకు … Continue reading

Posted in కథలు | Leave a comment

చాందుమామ (కథ)-లక్ష్మి_కందిమళ్ళ

*పద్దక్కా ఎప్పుడు వచ్చారు ఎలా ఉన్నారు నువ్వు బావ వచ్చారా?మన లక్ష్మమ్మ రాలేదా?” అంటున్న మా రంగుల సాయిబు గొంతు విని నేను. సాయిబు నేను వచ్చాను ఇదిగో … Continue reading

Posted in కథలు | 1 Comment

చెలమ (కథ )-డా.కె.మీరాబాయి

అభయ కాంప్లెక్ష్ లోని సి బ్లాక్ లో మూడువందల ఇరవై ఇంటి తలుపులు తెరుచుకున్నాయి. నలభై ఏళ్ళ రవీంద్ర ముక్కు, నోరు కప్పుతున్న మాస్క్,,చేతులకు తొడుగులు వేసుకుని … Continue reading

Posted in కథలు | 1 Comment

నా తండా కథలు-2 – బంజారాస్ ప్రయిడ్ – డా.బోంద్యాలు బానోత్(భరత్)

ఫూలణ్ బాయి, భూలణ్ బాయి దోయి దమెతి సోప్తణె(ఫూలణ్ బాయి, భూలణ్ బాయి ఇద్దరు ప్రాణ ఫ్రెండ్స). ఎంత ఫ్రెండ్సంటే, పొద్దున లేచిన మోదలుకొని రాత్రయ్యేంతవరకు, విన్న … Continue reading

Posted in కథలు | Leave a comment

సమాంతరాలు – ఆత్మగౌరవం -యం .యస్ .హనుమంతరాయుడు

మా ఊరు ఆర్డీటీ పాఠశాలనాకు,నాలాంటి వందలాదిమందికి మొట్టమొదట అక్షరాలు దిద్దించిన పాఠశాల. ఒక్క చదువే కాదు విద్యార్థులు అన్ని రంగాలలో ముందుకుపోవడానికి తోడ్పాటును అందించింది. ఎంతోమంది కళాకారులను, … Continue reading

Posted in కథలు | Leave a comment