Author Archives: టి.వి.యస్ .రామానుజరావు

సహ జీవనం – 25 (ధారావాహిక) -టి.వి.యస్.రామానుజ రావు

ఉష మెలకువ వచ్చినా బద్ధకంగా అలాగే పడుకుని వుండి పోయింది. ఉదయం నుంచీ ఎందుకో తల నొప్పిగా వుంది. ఆదివారం కావడంతో భర్త టిఫిను చేసి ఎక్కడికో … Continue reading

Posted in ధారావాహికలు | Tagged , , | Leave a comment

ఐక్యరాజ్యసమితి,భద్రతా మండలి అధ్యక్షురాలైన ప్రధమమహిళ శ్రీమతి విజయలక్ష్మి పండిట్ – టి .యస్ .రామానుజరావు

పదవి లభించడానికి ఒక ప్రముఖ వ్యక్తితో చుట్టరికం వుంటే చాలన్నది అందరికితెలిసిందే. ఒక దేశ ప్రధాన మంత్రికి దగ్గర బంధువు అయితే, ఆయన మంత్రి వర్గంలో మంత్రి … Continue reading

Posted in వ్యాసాలు | Leave a comment

వెనకబడిన దేశాన్ని ముందుకు నడిపిస్తున్న దేశాధినేత సర్లిఫ్ (వ్యాసం )-టి.వి.ఎస్.రామానుజ రావు

               ఒకఆర్ధిక శాస్త్రవేత్త దేశానికి అధ్యక్షురాలు అయితే ఎలా వుంటుంది? ఆదేశ ఆర్ధిక పరిస్థితిచక్కబెట్టటం ప్రధమ కర్తవ్యంగా స్వీకరిస్తారు.వనరులన్నీదేశాభివృద్ధికి … Continue reading

Posted in వ్యాసాలు | Leave a comment

ఎనభై ఏళ్ల బాడీ బిల్డరు ఎర్నిస్టిన్ షప్పర్డ్(వ్యాసం )-టి.వి.యస్.రామానుజరావు

డెభై ఒక్క సంవత్సరాల వయసులో బాడీ బిల్డింగు పోటీలో పాల్గొని, గిన్నిస్ బుక్ లో కెక్కిన బామ్మగారిని మీరేమంటారు? వార్ధాక్యాన్ని డం బెల్ల్స్ తో ఎత్తేస్తూ, అద్భుత … Continue reading

Posted in వ్యాసాలు, Uncategorized | Leave a comment

సహ జీవనం – 24 (ధారావాహిక) -టి.వి.యస్.రామానుజ రావు

“నిజమేననుకో, అయినా ఒక్క విషయం అడుగుతాను! నువ్వు కనీసం నీ కొడుక్కు చెప్పగలిగలవా?” ఆ శ్నప్ర నువ్వు అడుగుతావని నాకు తెలుసు అన్నట్లు చిరునవ్వు నవ్వాడు ప్రసాదం. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

సహ జీవనం – 23 (ధారావాహిక) -టి.వి.యస్.రామానుజ రావు

సావిత్రి అది గమనించింది “ఎలాగైనా సరస్వతి తీరే వేరురా.” ప్రసాదం తలవూపాడు “అవును, నిజమే. సరేగానీ, ఇప్పుడెలా రాగలిగారో చెప్పు?” “కోడలి చెల్లెలి పెళ్ళి, అమలాపురంలో. వాళ్ళటు … Continue reading

Posted in ధారావాహికలు | Leave a comment

సహ జీవనం – 22 (ధారావాహిక) -టి.వి.యస్.రామానుజ రావు

“రా అక్కా, రండి బావా, చాలా కాలానికి వచ్చారు” తలుపు తీసి లోపలి ఆహ్వానించాడు ప్రసాదం. సరస్వతి వెంటనే లేచి ప్రసాదం పక్కకు వచ్చి నిలబడింది. “మంచి … Continue reading

Posted in ధారావాహికలు | Leave a comment

సహ జీవనం – 21(ధారావాహిక) -టి.వి.యస్.రామానుజ రావు

నందిని బస్సు దిగి టైము అవడంతో సరాసరి ఆఫీసుకు వెళ్ళిపోయింది. సాయంత్రం రాగానే కాఫీ కలుపుదామని చూసేసరికి, కాఫీ పొడి తరిగి పోయినట్లు కనిపించింది. అక్కడే ఉన్న సుధీర్,”మా … Continue reading

Posted in ధారావాహికలు | Tagged , , , , | Leave a comment

జ్ఞాపకాలు(కవిత )- టి.వి.యస్.రామానుజ రావు

మా బందరు పోస్టాఫీసులో, అతనెప్పుడూ తన బోదకాలు జీవితం ప్లాస్టిక్ సంచిలో కట్టి పేరు లేని హాజరు పట్టీకి మొదటి వ్యక్తిగా నిలిచే వాడు. కలలు జారిన … Continue reading

Posted in కవితలు | Leave a comment

సహ జీవనం – 20(ధారావాహిక) -టి.వి.యస్.రామానుజ రావు

“అక్కా, నేనొక మాట చెబుతాను వింటావా?” కొబ్బరి ముక్క నములుతూ అడిగాడు ప్రసాదం. “చెప్పరా, నా దగ్గర నీకు మొహమాటం ఎందుకు?” అన్నది సావిత్రి. “ అదే, … Continue reading

Posted in ధారావాహికలు | Tagged , , , | Leave a comment