“విహంగ” మహిళా సాహిత్య వారపత్రికకి స్వాగతం ! – 2016

ISSN 2278-478

లేఖన సాహిత్య పరిశోధక వ్యాసాలు

lehana-title-1-page-aa-1-copy

ప్రతుల కోసం : వివరాలకు :8522967827  

నేనెందుకు రాస్తున్నాను?! -మానస ఎండ్లూరి

%e0%b0%8e%e0%b0%82%e0%b0%a1%e0%b1%8d%e0%b0%b2%e0%b1%82%e0%b0%b0%e0%b0%bf-%e0%b0%ae%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b0%b8

                                 ‘కథలు ఎందుకు రాస్తున్నాను?’ అనే … Continue reading

కాళ్లకూరి ‘వరవిక్రయం’ -డా|| సింగుపురం నారాయణరావు , డా|| రంకిరెడ్డి రామమోహనరావు,

rrmr-photo-1

పరిచయం :                         కాళ్ళకూరి నారాయణరావు గారు తెలుగువారు గర్వించదగిన మహాకవి, … Continue reading

ప్రేమలేఖ- మాలా కుమార్

మాలా కుమార్

అమలాపురం లోని తిలక్ గారికి ఇద్దరు అమ్మాయిలు . పెద్దమ్మాయి హేమలత , చిన్నమ్మాయి స్వర్ణలత. ఆయనకి ఇద్దరూ అమ్మాయిలే కొడుకులు లేరు అని అందరూ అనుకున్నా … Continue reading

కాదంబరి

Ramesh karthik

          Foto :K.Geetha చూపుల్ని బందించినప్పుడు ఆలోచనలన్ని తిరుగుబాటుని నేర్చుకుంటాయి గుండె నిండా ఆనందం నిండినప్పుడు ఒకొక్క సారి గుండె బరువెక్కుతుంది … Continue reading

పచ్చిక బయళ్లు – (కవిత ) నీలూ

Rope way_Jackson City

                      సుషుప్తావస్థలోనో … జాగృదావస్థలోనో ఎప్పుడో చూసిన కల నిజమైనట్టుగా వెన్నెల కిరణాలు … Continue reading

సహ జీవనం 16 (ధారావాహిక) -టి.వి.యస్.రామానుజ రావు

టి.వి.యస్ .రామానుజరావు

“ఈ కాలం పిల్లలు తల్లిదండ్రుల బాధ్యత తీసుకోవడానికి ఇష్టపడడం లేదు. ఈ ముసలాళ్ళతో అనవసరం అనుకుంటున్నారు. వాడు బహుశా నా మీద నీకు కూడా ఏదో చెప్పి … Continue reading

తూలిన తక్కెడ- క్రిష్ణ వేణి

krishna veni

‘It is better that ten guilty persons escape than that one innocent suffer’: English jurist William Blackstone. It is better … Continue reading

నా జీవనయానంలో.. (ఆత్మ కథ) జీవితం-58-కె. వరలక్ష్మి

కె.వరలక్ష్మి

ఇదంతా జరగకముందు పురుటిస్నానం రోజు రమ్మని కబురు చేసినా మా అత్తింటివాళ్ళు ఎవరూ రాలేదు. వీధిలో వాళ్ళు మాత్రం కొందరు వేడినీళ్లు, ఇంకొందరు చన్నీళ్ళు బిందెలకి పసుపు … Continue reading