విహంగ మహిళా సాహిత్య వారపత్రికకి స్వాగతం ! – 2016

ISSN 2278-478

సాహిత్యాన్ని తెలీని జనాలు – కె వరలక్ష్మి

కె.వరలక్ష్మి

ఇది స్త్రీ వాదానికి సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు వచ్చిన సంవత్సరం. జనవరి రెండోవారంలో చిలకలూరి పేటలో అజో-విభో-కందాళం సభలు, నాటికల పోటీలు, అవార్డ్ ఫంక్షన్లు అద్భుతంగా జరిగాయి. … Continue reading

Share on Facebook

నువ్వుమరణమేలేనిప్రేమవు(కవిత)- డా. శ్రీసత్యగౌతమి,

శ్రీసత్యగౌతమి

నినువీడివెళుతున్నాకానీ నామనసునీచెంతవదిలెళుతున్నాఅన్నావని నీతోగడిపినక్షణాలనితలుచుకొని గడుపుతున్నానువులేనిప్రతిక్షణాన్ని… నినువీడివెళుతున్నాకానీ నాగుర్తులునీకైవదిలివెళుతున్నాఅన్నావనీ కనీసంబ్రతికున్నా!…తలుచుకుంటూనీతీపిగుర్తులని అవేనాప్రేమకిఉచ్చ్వాసనిశ్వాసాలని నావెంటనువ్వుంటున్నావని బయటికెళ్ళిలోపలికొస్తేనువ్వుఎదురయ్యావని పదిమందిలోఉన్నానువ్వుపిలుస్తున్నావనీ ఎంతతలచిరోజులుగడిపినా నిన్నుస్పర్శించలేనిచూడలేనినాజన్మవ్యర్ధమని చెప్తుందినాకన్నీరునిన్నుచేరమని….. దేవుడుఆడించేనాలుగుస్థంభాలాటలోనువ్వుతప్పుకున్నావ్ ఆదేవునితోచేతులుకలిపావ్పేదహృదయంపగులగొట్టావ్ వంటరిగాఆటపూర్తిచెయ్యమనిభుజంతడుతున్నావ్ నీనమ్మకం దేవుని మీద … Continue reading

Share on Facebook

సహ జీవనం -4 (ధారావాహిక) -టి.వి.యస్.రామానుజ రావు

టి.వి.యస్ .రామానుజరావు

సుబ్రహ్మణ్యం తలుపులు తెరిచి బాల్కనీ లోకి వచ్చాడు. ఆకాశంలో నల్ల మబ్బులు వేగంగా కదుల్తూ చంద్రుడ్ని ఒక క్షణం ముసేస్తూ, మరొక క్షణంలో వదిలేస్తున్నాయి. అది చిన్న … Continue reading

Share on Facebook

బోయ్‌ ఫ్రెండ్‌ – 33 (ధారావాహిక )– డా.పెళ్లకూరు జయప్రద సోమిరెడ్డి

Dr. Jaya prada

అలా అంటున్నప్పుడు ఆమె కళ్ళ నిండా నీళ్ళు నిండుకున్నారు. అంతకంటే ఓదార్చడానికి ఆమె దగ్గర మాటలు లేవు. ‘ఏమని ఓదార్చాలి? ఏ ఆశ చూపి ఆమె కన్నీరు … Continue reading

Share on Facebook

ప్రరవే కవిసమ్మేళనానికి ఆహ్వానం !

Share on Facebook

Share on Facebook

ప్రరవే మూడవ మహాసభలకు ఆహ్వానం !

Share on Facebook

Share on Facebook

చా చా నెహ్రూ పార్క్ (కవిత )- టి.వి.ఎస్.రామానుజ రావు

టి.వి.యస్ .రామానుజరావు

మా చాచా నెహ్రూ పార్కు రోజూ ఎకరాలకెకరాలుగా వుల్లాసాలను పండిస్తుంది. ఉదయాన్నే వెలుగు రేఖలతో విరిసిన పతంజలి యోగ పందిరి చుట్టూ అడుగుల చప్టాపై పరుగులెత్తే బరువులు … Continue reading

Share on Facebook

జోగిని (ధారావాహిక ) – శాంతి ప్రబోధ

శాంతి

మొది రెండు రోజులు అంతా కొత్తగా ఏమీ అర్థం కాకుండా, అసలు ఎందుకు వచ్చానా… తిరిగి వెళ్ళిపోతే బాగుండ అనుకున్నా బెరుకు బెరుగ్గా ఉన్నా, తనలాంటి  వాళ్ళు … Continue reading

Share on Facebook

కాశ్మీర్ని దర్శింప చేసి , నేస్తాన్ని చేరిన జానపద విదూషీమణి- అరసి

20140825040627!నాయని_కృష్ణ_కుమారి

                      చిన్నప్పుడు చదువుకుంటున్నప్పుడు విన్న పాఠం . యాత్ర చరిత్ర అంటే పూర్తిగా … Continue reading

Share on Facebook

అతను- ఆమె-కాలం(పుస్తక సమీక్ష ) – మాలా కుమార్

మాలా కుమార్

అతను- ఆమె-కాలం బహుమతి కథల మణిహారం రచయిత్రి; జి.యస్.లక్ష్మి శ్రీమతి జి..యస్.లక్ష్మి గారు గత పన్నెండు సంవత్సరాలుగా కథలు వ్రాస్తున్నారు.ఇప్పటి వరకూ దాదాపు డెభై కథల పైగా … Continue reading

Share on Facebook